Filtrator – zawężanie kontekstu (od ogółu do szczegółu)